Pracowity lipiec...

4

sierpień

2009

W lipcu członkowie GRH Wiking oprócz swych manewrów grupowych wzięli udział w dwóch rekonstrukcjach historycznych w dość nietypowych dla siebie rolach, ponieważ odtwarzaliśmy jednostki Wehrmachtu z września 1939roku.
Pierwszą z nich był III Piknik Historyczny, podczas którego braliśmy udział w rekonstrukcji walk 35 Pułku Piechoty 1 września 1939 roku na umocnionej pozycji Rytel, w miejscowości Kęsowo, w okolicy schronu obronnego "Lisia góra".
Organizatorami pikniku historycznego byli: Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów z Torunia, Urząd Gminy w Kęsowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa. Pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie wsparte zostało przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu. Wraz z kolegami z AA7 mieliśmy zaszczyt inscenizować walki z bohaterskimi żołnierzami września 1939, których oddział odgrywał 63 Toruński Pułki Piechoty przy wsparciu grup: Odwach z Poznania, Dywizjon Artylerii Konnej, 62 Pułk Piechoty z Bydgoszczy.

Drugą imprezą gdzie wystąpiliśmy w barwach Wehrmachtu była inscenizacja "63. Toruński Pułk Piechoty w bitwie pod Mełnem" Na miejsce inscenizacji wybrano miejscowość Annowo, gdzie cały dzień 3 września 1939 roku 63 pp zwany "Dziećmi Torunia" 4. Dywizji Piechoty Grupy "Wschód" Armii "Pomorze" toczył ciężkie walki z oddziałami XXI Korpusu Niemieckiego. Mimo oskrzydlenia i dużych strat w sprzęcie i ludziach, po wyparciu polskich oddziałów z Niewałdu, nie dał się zepchnąć z zajmowanych pozycji. Jednak, kiedy wyczerpany po kilkunastu kontratakach i ciężkich bombardowaniach 14. Pułk Piechoty załamał się i rozpoczął odwrót spod Mełna, obawiający się okrążenia dowódca 4 DP płk Niezabitowski wycofał ciągle utrzymujący swoje pozycje pułk toruński na rubież Okonin-Boguszewo.Design by EchoArt.pl Copyright 2008 GRH WIKING