Jak nieść pomoc rodzicom?

W jaki sposób możemy pomóc rodzicom sprostać wyzwaniu zmian, które wstrząsają tradycyjnymi społeczeństwami, społecznościami i rodzinami? To częste pytania zadawane we współczesnym świecie. Wiadomym jest, że pomoc rodzicom, to pośrednio pomoc dzieciom.

Trzeba zatem znaleźć balans, aby te dwie pomoce nie rezonowały negatywnie i pomoc dzieciom i pomoc rodzicom. Ważne jest, aby były kompatybilne. Współczesny świat rzuca wiele kłód pod nogi rodzicom, a to odbija się negatywnie na dzieciach.

Pomoc pedagogów

Przede wszystkim pedagodzy muszą nieść pomoc rodzicom. Rodzice mają swoje tradycyjne wychowanie, z pozytywnymi elementami, do których trzeba będzie powrócić. Niech dziecko stanie się dzieckiem wszystkich i niech każdy rodzic je przyjmie. Abyśmy my, wychowawcy opiekujący się dziećmi w ośrodkach, mówili trochę tym samym językiem i abyśmy w kontaktach z tymi dziećmi naprawdę uważali się za rodziców. Abyśmy nie wprawiali rodziców w poczucie winy. Nie tylko oni są odpowiedzialni za sytuację dzieci. Ubóstwo nie jest jedyną przyczyną. Dzieci również mają pewną odpowiedzialność. Nie możemy żyć jako rodzina bez ograniczeń. Kiedy dwie osoby są razem, następuje automatyczne rozliczenie. Osoba, która odrzuci ten regulamin, postawi się poza kręgiem. Jeśli sprawimy, że dzieci zaakceptują fakt, że mają także obowiązki, będą domagać się swoich praw, ale także przejmą swoje obowiązki. Ten fakt powinni uświadomić pedagodzy opiekunom dzieci, a przy tym nieść pomoc rodzicom w wychowaniu potomka bez traum.

Rodzice muszą się uczyć

Rodzice również muszą się uczyć. Istnieje rozbieżność pomiędzy edukacją, jaką otrzymują dzieci, a tym, co rodzice są w stanie im zapewnić lub na co odpowiedzieć. Musimy stawić czoła faktom: musimy edukować dzieci, posłać je do szkoły, a także rodzice muszą posiadać wiedzę i umiejętności czytania i pisania oraz uczestniczyć w spotkaniach. Muszą ewoluować, aby móc odpowiadać na pytania swoich dzieci. Muszą wiedzieć, jaka jest im edukacja, muszą być w nią zaangażowani. To właśnie sprawi, że dzieci i rodzice będą chodzić razem i komunikować się dwustronnie. Ten fakt należy uświadamiać i nieść w ten sposób pomoc rodzicom.

Dziecko na ulicy też ma plany

Wielu specjalistów, którzy niosą pomoc rodzicom uświadamiają im, że nie można już budować projektów z dziećmi bez ich rodziny! Nie ma w życiu dziecka na ulicy, które nie miałoby planów w głowie. Konieczne jest zbudowanie tego projektu z rodziną, to konieczna pomoc rodzicom, a także pomoc dzieciom. Oznacza to powiedzenie dziecku, że niezależnie od tego, w jakim kierunku chce podążać, ma ono również obowiązek słuchać rodziców i ewoluować wraz z nimi. We wszystkich pracach, które chcemy wykonać z dziećmi lub rodzicami, musimy słuchać obojga i zobaczyć, jak mogą współpracować, uwzględniając ich własne potrzeby. W tej chwili każdy bardzo wyraźnie postrzega swoje obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *